WHITE HATS

Even if Bogarts hat in Casablanca was brown, Indiana Jones lost his one all the time and Frank Sinatra had a grey one, these men and the way they carried their hats are a great source of inspiration this season. The trendy version is the slouchy breed between a classic panama and the aesthetics of Acne but for the more classic man the simple one from H&M might be the best choice!

Även om Bogart bar brun hatt i Casablanca, Indiana Jones tappade sin hela tiden och Sinatra bar sin gråa lite väl mycket på svaj är dessa män och sättet de bar sina hattar på en källa till inspiration denna vår. Den trendiga versionen är den slokande hybriden mellan en klassisk Borsalino och Acnes framåtblickande estetik men en mer klassisk man klär med störst sannolikhet i H&Ms enkla variant!

H&M

Acne x Borsalino

 

Borsalino

 

Borsalino

Gustav Broström
Promotion