Krönika, Skönhet

Vill du inte se det? Bygg bort det!

Den sjunde juni i år släpptes en rapport utförd av professor Tapio Salonen, på uppdrag av Rädda Barnen, som visar att brister i familjepolitiken de senaste tio åren har ökat barnfattigdomen. I dag uppskattas 220 000 barn leva under sådana förhållanden. Detta betyder att den svenska välfärdsapparaten har blivit sämre på att jämna ut sociala klyftor, skillnaden mellan rika och fattiga barnfamiljer är i dag större än 2003. Rädda Barnen föreslår att en av anledningarna till tillbakagången är att den del i familjepolitiken som verkar omfördelande eftersatts, det är till exempel i dag svårare att få bostadsbidrag och fler bara når garantinivån i föräldraförsäkringen.

Hyresgästföreingen rapporterade senast den 25 maj om att nära 70 000 unga vuxna (åldrarna 20-27) ofrivilligt står utan bostad. Föreningens ordförande, Terje Gunnarsson, drar en direkt koppling till bostadspolitiken: ”Rapporten visar tydligt att det inte byggs tillräckligt av den typ av bostäder som efterfrågas av de grupper som är i allra störst behov av att komma in på bostadsmarknaden”.

Hornstull förbereder sig för ombyggnationer av stora mått, en större del av Långholmsgatan kommer att omvandlas till ett torg, några byggnader blir till ett glashus med galleria, kontor och kaféer. Nya Hornstull, heter det. När beslutet fattades för ungefär ett år sedan sa moderata stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal till DN:  “Det här blir ett stort lyft för hela Hornstull. Platsen blir tryggare, livligare och ljusare”. Två kvarter bort byggs en ekologisk restaurang på taket till tunnelbaneuppgången, strax intill Högalidsparken.

I lokalpressen, i det här fallet Mitt i Södermalm och Södermalmsnytt, har det klagats på ombyggnationerna. Det brukar heta att Hornstull kommer att förlora sin charm när det moderniseras och byggs om, att den stora Galleria-döden lurar bakom hörnet som en annan medeltidspest. Här är man upprörd över vad som kommer att ske, det finns faktiskt en anda som måste bevaras!

Gentrifiering är ett sociologiskt begrepp som beskriver den process då ett bostadsområde förändras i termer av social status. Det sker vanligtvis genom ny- eller ombyggnationer, förändringar som ofta leder till att bostadspriser ökar vartefter människor med mer pengar flyttar dit människor med mindre pengar tidigare levt. Södermalm, med kvarteren kring nytorget i spetsen, är ett exempel på en sådan stadsdel.

Att beklaga sig över att ens personliga närmiljö skulle ha blivit mindre charmig eller tappat själen i en sådan process som gentrifieringen är inget annat än dumt. Icke-eftertänksamhet och egoism har länge präglat diskussionen om hur staden utvecklas, individens personliga preferenser när det kommer till vilka butiker som öppnar, var och hur maten skall inhandlas spelar i verkligheten mindre roll, den där diskussionen är endast en dimridå för något än viktigare. För just i detta nu rensas staden upp, mitt framför våra ögon. Det sjuka, det fattiga, det som skaver på allmänhetens öga åker nu ut med pissdoften först. Rik mans ödeland verkar vara det ideal de byggande styrande eftersträvar.

Bakom varje fattigt barn, eller framför om man så vill, står en lika fattig familj. Det är ingen tvekan om att familjepolitiken står i stark koppling till bostadspolitiken. Genom exempelvis gentrifiering och utförsäljningen av hyresrätter får inte bara stockholms läns unga vuxna, utan även samhällets minoriteter och fattiga barnfamiljer svårare att hitta boende. Det är naturligtvis en orimlig tanke att alla ska få bo i innerstaden men vad som sker med byggherrars hjälp sker även på idéplan. Förändringen går åt fel håll – med byggandet här i Hornstull och på andra platser fortsätter vi att öka klyftor och göra skillnad på folk och folk.

Inom kort har innerstaden helt förvandlats till en steriliserad glasbur med mönsterinvånare och Kristina Alvendal i, glasburen hänger på en gren, en gren vi idogt försöker såga av för att skilja från resten av trädet.

BENJAMIN RASK

Rodeo

Leave a Reply

Required fields are marked *. Your e-mail address will not be published.

Promotion
Rodeo: Just nu
Rodeo: Just Nu
Här hittar du de senaste nyheterna inom mode, skönhet och musik och massor av låtpremiärer, intervjuer, festbilder och inspiration.
Kontakt

Musik/Mode: Jon Lax
jon.lax@rodeo.net

Skönhet: Filippa Berg
filippa@rodeo.net

Mode: Agnes Grefberg Braunerhielm
agnes@rodeo.net