Mode, Perspektiv

Asien som det nya "Out of Africa"

En bild som både stereotypiserar och samtidigt skapar nya identiteter. Ryska Vogues “Angel On Aspahlt” porträtterar ett Ryssland i färd med att omdefiniera sig själv som nation, skriver Lisa Ehlin. Det här är del två i hennes essä om modefotografi och nationalitet.

Fotograferat av Michelangelo di Battista för Vogue Russia.

Bilden är hämtad från modereportaget ”Angel On Asphalt” från ryska Vogue, april 2007. Den ryska modellen Diana Moldovan står i mitten, omgiven av ”asiater”. Jag använder det ordet medvetet, då vidare information om deras faktiska nationalitet inte omnämns. Bläddrar man igenom hela reportaget återkommer samma tema om asiater i grupp, ett slags bakgrund i varje bild, som om det är just det som är poängen; asiater som en stor, anonym massa. Här finns tanken om nationell identitet återigen närvarande, inte bara i själva bilden, utan i hur olika Vogue-utgåvor kommunicerar denna tanke till sina respektive läsare, och länken mellan kultur, mode och nationell identitet både överlappar och begränsas sinsemellan dessa.

När man tittar på det här fotografiet är den historiska kontexten svår att undvika. Ryssland har, och har under oerhört lång tid, haft en fot i öst och en i väst. Vad bilden skulle kunna tänkas göra är att omskapa idén om Ryssland som vitt, som västerländskt, som att de ”väljer sida”, genom att sätta den vita modellen i bjärt kontrast till de omgivande ”asiaterna”, till öst, till de Andra.

I ett europeiskt klimat under förändring skulle bilden kunna representera ett Ryssland som Helen Kopnina beskriver som ”a country very much concerned with what’s on offer in the West, while looking to its own past for a sense of identity”. Igen, som med bilden från Vogue India, så får individerna som inte är professionella modeller agera rekvisita, en slags dekoration, eller i det här fallet, utgöra den faktiska fonden. En modeblogg som diskuterade fotografiet beskrev hur asiaterna ”were made to look like animals”. Men man skulle också kunna tolka deras faktiska kvantitet som representation av en slags norm och att den vita modellen skiljer sig från mängden.

Men, som filmteoretikern Richard Dyer skriver, kan den vita kvinnan aldrig marginaliseras. Den här bilden visar istället upp hans tankar om den osynliga, men alltid normativa vitheten, hennes icke-färg. Hon representerar inte kultur, utan en universell människa, och får därför fortsätta vara en individ, inte en etnicitet, trots att det är hon som sticker ut. Så, när hon bryter mönstret gör hon det som ett aktivt subjekt.

Två andra bilder ur “Angel on Asphalt”,  fotograferat av Michelangelo di Battista för Vogue Russia.

Å andra sidan kan man också fundera på hur Ryssland historiskt har konstruerats som det Andra, det orientaliska, som fel sida av järnridån. Det gör upplevelsen av fotografiet än mer komplext, eftersom det både stereotypiserar och skapar identiteter samtidigt. Det illustrerar också hur både Ryssland, men också begreppet nation, idag är allt annat än enkelt att definiera. Många forskare kring internationella studier och etnicitet, till exempel Arjun Appadurai och Benedict Anderson (Imagined Communities) hävdar att för att en nation ska kunna existera så måste det finnas en annan nation ”against which self-definition can be constructed”, men också ett slags kollektivt antagande om ett samhälle eller gemenskap som gör det möjligt för människor i det att vilja dö i dess namn.

Vad Vogue-fotografiet gör är att förhandla både tid och rum i förhållande till nationell identitet, då det både ifrågasätter var Ryssland börjar och slutar (Skandinavien i väst, och Kina och Korea i öst) men också hur bilder kan fungera subversivt och öppna för att se nationer som mer dynamiska, aktiva ytor som konstant förändras. Det här är inte en konstruktion av Ryssland som vi kanske är vana att se det; via politiska symboler, vodka, tundra, maffia eller pälskappor. Här blir också den subtila skillnaden mellan nation och stat aktuell i identitetsskildringen.

Modefotografi gränsar ofta till både det vi känner igen, och det vi strävar mot. Det är som om det finns en officiell och en inofficiell nationell identitet samtidigt i det här fotografiet. Precis som i Vogue India, så handlar det kanske här om att förhandla fram bilden av Ryssland som ett både och, som både orientaliskt och europeiskt, som både progressivt och statiskt. Kanske försöker det välja sida (stat) men samtidigt peka ut de aspekter som handlar om att ena och försöka hålla samman ett land som kombinerar så många lokala gemenskaper inuti (nation).

Lisa Ehlin

Texten ”Asien som det nya Out of Africa” är en del av Lisa Ehlins essä ”Nationell identitet och modebilder: The World According to Vogue”, tidigare publicerad vid institutionen för modevetenskap, Stockholms Universitet. Under fyra tisdagar publicerar Rodeo fyra delar ur essän. Det här är del två.
Lisa Ehlin bloggar på Rodeo tillsammans med Jon Lax.

Rodeo

Leave a Reply

Required fields are marked *. Your e-mail address will not be published.

Promotion
Rodeo: Just nu
Rodeo: Just Nu
Här hittar du de senaste nyheterna inom mode, skönhet och musik och massor av låtpremiärer, intervjuer, festbilder och inspiration.
Kontakt

Musik/Mode: Jon Lax
jon.lax@rodeo.net

Skönhet: Filippa Berg
filippa@rodeo.net

Mode: Agnes Grefberg Braunerhielm
agnes@rodeo.net