Skönhet

Having problems opening a makeup palette that’s snapped shut?

Jag har ofta problem med att nya sminkpaletter eller singelprodukter med snäpplock biter åt alldeles för hårt och därför blir svåra att öppna. Antar att fler än jag brukar ha det problemet. Det finns en lösning!

Ser du den pyttelilla plastkanten i locket som låser paletten? Fila lite på den med en nagelfil närmast locket/spegeln, alltså i bakkant där den låser fast i underdelen av förpackningen när den stängs. Prova att stänga och öppna paletten och se om du behöver fila mer. Råkar du fila för mycket kan locket börja släppa för lätt istället så gå inte bananas. Tadaa, inget mer våld på favvopaletten!

I often find new makeup palettes or single products hard to open because the snap lid seals shut a bit too well. I guess more people have that problem. There’s a solution!

See that tiny plastic edge in the lid that seals the palette? Go over it slightly with a nail file closest to the lid/mirror, in the back part where it locks into the bottom of the packaging when shut. Try closing and opening it to see if you need to file more. If you file too much it can get too loose instead so don’t go bananas. Voila, no more violence towards your favourite palette!

See, there it is. *Pedagogical pointing with nail file*

Viola, Killer Colours
Promotion

Skönhet

Get yo’ Illamasqua shopping done!

Illamasqua celebrates 200 000 followers on Facebook with 20% off, use code 200KFB in the shop to receive the discount! It’s only available for 48 hours from about now. There’s also a loyalty discount (which isn’t new, but just so you know), after your third order you get a permanent 10% off.

Now remember to order the Brow and Lash Gel, it’s great on freaky brows. And their blushes, OHHH their blushes! They whip any luxury brand up the walls and down again.

Click here to go to Illamasqua.com!

illamasqua sale

What did I get? Powder Blusher “Tweak”, Brow and Lash Gel, Glamore Lipstick “Glissade”, Masquara “Raven”, Velvet Blusher “Conviction”.

Viola, Killer Colours

Skönhet

YouTube/Product Tip: A perfect demonstration of my bronzing technique + a new exciting product from Charlotte Tilbury

I rarely see someone bronze in a way that’s similar to mine both in style and with the same kind of products, but here’s a great quick tutorial by amazing Charlotte Tilbury that shows a technique close to mine! You can also see why I prefer cream bronzers to powders, see the skin-like “wet look” glow it gives? Wowza.

With that said, and as if someone doubted the fact, I’m totally craving the new Charlotte Tilbury Beach Sticks. Oh my gosh! Available at charlottetilbury.com for £30 each.

charlotte tilbury beach sticks

Charlotte Tilbury Beach Sticks in Las Salinas, Ibiza, Es Vedra, Moon Beach and Formentera

Viola, Killer Colours

Skönhet

My must-have nail and hand care products

Det finns fyra saker jag bara inte kan vara utan när det kommer till vård av naglar och händer, förarbetet för att alla fina nagellack ska ges rättvisa.

1. Glasfil. Förut använde jag sandfilar, de rafsar upp naglarna och bidrar till skivande och sprickande om de inte används korrekt, plus att de blir snuskiga och slits ut snabbt. En glasfil är bara att skura av med lite diskmedel (eller lackremover om du har lackrester på den) och så är den fräsch igen, den går att såga med fram och tillbaka lite hur som helst med utan att förstöra nagelkanten PLUS att den räcker forever så länge du inte råkar slå sönder den. Knalla in på Åhléns eller KICKS och be om en glasfil, just denna är från Depend.

2. CND Cuticle Remover. I detta blogginlägg har jag beskrivit produkt + procedur i detalj. Löser upp och tar bort torra nagelbandsrester, denna använder jag varje gång nagelbanden börjat se lite ruggiga ut vilket för mig är ungefär två gånger i veckan. Om jag inte använder den så 1. ser de ut som skräp och 2. får jag lättare sprickor och sår. Mirakelprodukt! Jag köper den oftast på Ebay, finns i tuber om 15 och 50 ml. Finns även i kit med nedanstående olja samt separat på Nailsbodybeauty.se.

3. CND Solar Oil. I detta blogginlägg skriver jag om funktionen + vikten av att använda en vettig nagelolja (med en annan bra olja i fokus). En bra olja är nyckeln till spänstiga naglar som tål mycket stryk, så enkelt är det. Du motverkar även att naglarna skivar sig plus att naglarna växer snabbare på grund av massagen. Heja blodcirkulation och nagel-mat! Olja flera gånger om dagen, och glöm inte undersidan av nageltippen! Finns på Ebay eller i tusen olika varianter + i kit med ovanstående nagelbandsremover på Nailsbodybeauty.se.

4. Crabtree & Evelyn Gardeners Hand Therapy. I detta blogginlägg  recenserar jag denna handkräm i detalj. Min favvo! Luktar örtigt och återfettar ordentligt. En del i handvården som knappt behöver förklaras, handkräm är good shit! Jag shoppar på Åhléns eller Feelunique.com.

nail and hand care must-haves

There are four things that I just can’t be without when it comes to caring for nails and hands, the groundwork that gives all the pretty nail polishes justice.

1. Glass file. Earlier I used sand files, they trash the nails and makes them more prone to splitting and peeling if not used correctly, plus they get filthy and worn out quickly. With a glass file you can scrub it up with some detergent (or polish remover if you have lots of polish on it) and then it’s fresh again, you can file like a crazy person without destroying the nail tip PLUS you can’t wear it out as long as you don’t break the file itself. Glass files can be found in most beauty stores, this one is from the Swedish brand Depend.

2. CND Cuticle Remover. In this blog post I’m talking about product + procedure in detail. It dissolves and removes dry cuticle fluff, I use it every time my cuticles start looking “worn in” which is about twice a week for me. If I don’t use it they start 1. looking lige crap and 2. easier crack and bleed. Miracle product! I often buy it on Ebay, comes in tubes of 15 and 50 ml.

3. CND Solar Oil. In this blog post I’m talking about the function + importance of using a good nail oil (with another great oil in focus). A good oil is the key to flexible nails that can handle some wear, that’s how it is. You also counteract splitting and peeling plus help the nails grow from the massage. Yay for blood flow and nail nomz! Use the oil every day, and don’t forget to apply under the nail tip! You can find it on Ebay in a zillion different sizes.

4. Crabtree & Evelyn Gardeners Hand Therapy. In this blog post I’m reviewing this hand cream in detail. My favourite! Smells herbal and moisturizes well. A part of the hand care that doesn’t need explaining, hand cream is good shit! Available at Feelunique.com.

Viola, Killer Colours

Skönhet

What shade of red lipstick suits me? – The Killer Colours red lipstick guide

Det evigt återkommande problemet – vilket av alla röda läppstift i sminkdisken kommer se bra ut på mina läppar? Här är de grundläggande tipsen jag skulle ge dig inför sökandet efter det perfekta röda stiftet.

 

Hitta undertonen i din hud

Utan att veta undertonen i din hud, varm, neutral eller kall, är det svårt att hitta den färg som verkligen framhäver din hy. Det finns flera sätt att få reda på din hudton, bästa skulle jag säga är att rakt upp och ner fråga en kunnig makeupartist i butik. Annars kan du testa följande:

Gå till en butik och prova tre foundations på käklinjen, varje i en tydlig nyans av de tre undertonerna, och se vilken som harmoniserar med din hy. Kalla nyanser ser ofta grå ut på neutral/varm hy medan varma nyanser ser gula ut på kall hy.

Kolla i din garderob, klär du bäst i varmt orange, kallt ljusrosa eller båda? Den nyans du klär bäst i är troligen din underton i hyn, eller om båda går vägen är du troligen neutral.

Fundera lite på oddsen, de allra flesta har en varm eller neutral underton i hyn, är du inte riktigt blek och/eller rödlätt så har du troligen inte en kall underton.

Vill du skita totalt i detta sökande efter hudens underton? Hitta ett neutralt rött läppstift utan varken varma eller kalla undertoner, trots att det kanske inte är din perfect match kommer det garanterat inte skära sig mot din hudton.

 

Rätt läppstift för önskad effekt

Vill du ha ett läppstift som går i mjuk harmoni med din hy eller go wild med ett som skapar sprakande kontrast?

En varm hy passar av naturen i ett varmt orangetonat läppstift, men samtidigt kan kallt plommonrött tack vare kontrasten framhäva hyns undertoner och ge en dramatisk effekt.

Samma poäng med kall hy, ett kallt rosenrött stift ser i regel mest harmoniskt ut medan ett orangerött kan ge en uppiggande kontrast.

En neutral hy har varken en starkt gul eller rosa underton, därav kan den neutrala hyn oftast komma undan med båda undertoner som naturliga. Harmoniserar i regel bäst med en neutral röd nyans.

I regel framhäver en stark färg en medium/mörk hy, en dammig mjuk nyans kan se grå ut mot hyn och istället kan en riktigt färgstark nyans se mjuk och naturlig ut. Den ljusa hyn kan tvärtom framhävas av de milda nyanserna men överröstas och se grå ut av en för stark läppfärg. Detta är dock inte alls regler, du kan få vilken färgstyrka som helst att se bra ut bara du själv trivs i den.

red lipstick swatch

1-6 are warm toned, 7-10 are neutral toned and 11-16 are cool toned reds. Click here to see all the names.

 

The never ending problem – which one of all the red lipsticks at the makeup counter will look good on my lips? Here are my basic tips for your next search for the perfect red lipstick.

 

Find the undertone of your skin

Without knowing the undertone in your skin, warm, neutral or cool, it’s hard to find the colour that really brings out your complextion. There are many ways to find out your undertone, the best thing according to me is just to ask a makeup artist at any quality counter. Otherwise you could try these tricks:

Go to a store and try three foundations on your jawline, everyone in a clear tone of the three undertones, and see which one harmonizes with your skin. Cool tones tend to look ashy on neutral/warm skin, while warm tones look yellow on cool toned skin.

Take a look at your wardrobe, do you look best dressed in warm orange, cool light pink or both? The shade that works the best is probably your undertone, and if both works you might be neutral toned.

Think about the odds, most people have a warm or neutral undertone in their skin, if you aren’t really pale and/or have a reddish tone in your hair you probably aren’t cool toned.

If you don’t give a crap about finding your undertone you can go out and find a neutral red lipstick with no warm or cool undertones, even though it might not be your perfect match it’s still won’t look bad with any skintone.

 

The right lipstick for your preferred effect

Do you want a lipstick that creates a soft harmony with your complexion  or do you want to go wild with something that creates a sparkling contrast?

A warm skin naturally works with a warm orange toned lipstick, but at the same time a cool plummy red can bring out the undertones in the skin and create a dramatic effect thanks to the contrast.

Same idea with cool toned skin, a cool rosy red lipstick often looks the most natural while an orange red can give a brightening contrast.

A neutral skin doesn’t have a strong yellow or pink undertone, that means the neutral skin can get away with both undertones and still look natural. It often harmonizes the best with a neutral red.

Overall a strong colour enhances medium/dark skin, a dusty soft shade can look grey against the skin and instead the really bright one looks soft and natural. Light skin can on the other hand get enhanced by mild shades but the brights can get overwhelming. These are far from rules though, as long as you feel good in your lipstick you can make most colour strengths work.

Viola, Killer Colours
Killer Colours

Contact me:
killercolours@gmail.com

Blog info:
Glossy claws, purrty lips, serious eyebrows and a passion for beauty with brains. Beauty blogger and MUA from Gothenburg, Sweden.

My name is Viola Holmgren and I've been representing Swedish beauty bloggerism (yes. we're a cult) since 2008. I focus on cruelty free beauty and I love the feeling of finding cool products that have gone under the radar.

Makeup doesn't have rules. The only person who decides what's right or wrong and if you're wearing it or not is you, and that's where my job as a blogger comes in handy. Use my experience as a guide or an inspiration towards finding your own way.

And just to clarify, all reviews and opinions are my own, there is no evil baby demon on my left shoulder who is bribing, forcing or possessing me to write. Reviews are best written in honesty!