Musik

Drömmar som dött

Se till att hålla hårt i något tryggt – om det inte finns någon trygg i närheten – innan Angel Olsen och Marissa Nadler börjar sjunga sin cover av Richard & Linda Thompsons gamla “Withered and died”.

Ibland krävs bara en andrastämma som man vet att någon skulle tycka om för att tillvaron ska skakas i grunden, igen.

Jon Appelvik Lax
Promotion

Take me to the dance

Det är fredag. Det innebär det här, och det här:

Fairport Convention, Richard & Linda Thompson – “I Want To See The Bright Lights Tonight”

Lisa Ehlin
LISA EHLIN
LISA EHLIN