Lisa Magnusson

Partypajare och ateologer. (Om ateismen som religion.)

När både ateister och kristna blir förbannade över en text man har skrivit så antar jag att man kan utgå från att den, tja, åtminstone inte är tråkig.

Jag tänkte därför utveckla ett av mina resonemang från veckans krönika, “Problemet är inte själva kristendomen”. Det rör sig om en parentes. “Att försöka värva så många nya medlemmar som möjligt till sin egen organisation är en essentiell del av de flesta religioner (även ateismen, som ju också är en sorts religion)”, skrev jag. Påståendet att ateismen är en religion har jag fått en hel del indignerad kritik för.

Jag vet redan på förhand att ingen förklaring i världen skulle kunna övertyga de inbitna ateisterna om att jag har rätt, just eftersom deras övertygelse – till skillnad från vad de själva tänker sig – inte handlar om fakta. Och det som inte handlar om fakta låter sig inte heller rubbas av argument.

Ändå vill jag utveckla vad jag menar.

Det som utmärker kombatanterna – kristna, muslimer, ateister etc – i slaget om religionen är oviljan att inse vad det handlar om, nämligen tro. I ateisternas fall är det en icke-tro, men det blir ju också en sorts tro i det att den berör något som per definition går bortom bevis och motbevis. Det är omöjligt att fastslå att det finns en Gud eller liv efter döden eller whatever, lika lite som det är omöjligt att fastslå att det inte gör det. Vi kan bara gissa, tro.

Alla läger föreställer sig emellertid att de sitter inne på sanningen och att de kommer att kunna missionera in resten av mänskligheten på den rätta vägen om de bara är tillräckligt ihärdiga. Det gäller även ateismen i samma ögonblick som den börjar plädera för sin sak. Den präglas då, liksom all annan religion, av just den “oförmåga att bara tillåta andra att vara annorlunda” som jag beskrev i min krönika. Ateismen, liksom all annan religion, fastnar precis lika lätt i hätskhet och förakt, hemfaller åt bittra evighetskrig som inte går att vinna. Det är en zzzZZZZzzzzzzzzZZzzandlåda utan dess like.

Jag tycker att det är bra med lagar mot kvacksalveri och dylikt, jag tycker det är bra att det finns regler för vem som får utöva läkekonst och vad som får kallas medicin. Men herregud, livet är tungt som det är. Om folk vill leva i föreställningen att de omges av osynliga rosa enhörningar som kommer med budskap från bortgångna anhöriga, så låt dem då leva i den föreställningen. Vilka är egentligen ateisterna och humanisterna och skeptikerna och allt vad de kallar sig att säga att enhörningsvännerna har fel och försöka slå sönder deras världsbild? På riktigt. Partypajare!

Det har hänt en del saker inom ateismen på sistone. Den ateistiske filosofen och författaren Alain de Botton föreslog nyligen under en föreläsning att vi alla borde försöka ta oss bortom trätandet om rätt och fel. Han menade dessutom att ateismen – i egenskap av religion – måste se till att skapa sin egen substans, och att den faktiskt har en hel del att lära från andra religioner. Ateismen, anser Alain de Botton, måste kunna tillhandahålla moralisk vägledning, råd och tröst. Han tycker att ateismen borde ha sin egen kyrka, och att den kyrkan borde ägna sig åt kultur och kunskap.

På Facebook lade någon nyligen till mig i en grupp som förespråkar en andlig sorts ateism, och som har till syfte att grunda en ateologikyrka. “Att missta religion (längtan efter tillhörighet med den Andre) med teism (uppförandet av gudar och myter för att vi skall förbli dumma, lättkontrollerade och infantila) måste betraktas som ‘Den stora lögnen’ i vars bittra skugga vi har levat alldeles för länge”, lyder en del av gruppbeskrivningen (min översättning). Väldigt vackert.

Jag vet inte hur det kommer att gå med ateologikyrkan. Jag lever inte med en gud, men jag vet inte om jag heller vill släppa taget om mitt kanske, om jag definitivt vill leva utan en gud och placera kulturen och kunskapen i denna guds ställe. Däremot tror jag verkligen att om ateismen vill åstadkomma något på riktigt så måste den lära sig att bli sin egen magiska såpbubbla, inte nålen som ettrigt söker sticka hål på andras.

YouTube Preview Image
Lisa Magnusson
 1. Tvivlaren writes

  “Vilka är egentligen ateisterna och skeptikerna och allt vad de kallar sig att säga att enhörningsvännerna har fel och försöka slå sönder deras världsbild? På riktigt.”

  Om religonerna hade bestått av enhörningsvänner hade nog inte ateisterna haft så mycket att klaga på.

  Om frågan istället ställs “Vilka är ateisterna och skeptikerna och allt vad de kallar sig att säga att de som dödar i sin guds namn, de som könsstympar kvinnor med religiösa förtecken*, de som förbjuder preventivmedel och argumenterar mot kvinnors rätt till sin egen kropp, de som indoktrinerar barn till tron att sexualitet är skamligt, homosexuella förkastliga osv, de som genom religionen styr och förtrycker har fel och försöker slå sönder deras världsbild?” Blir kanske inte svaret lika enkelt?

  Enhörningsvänner? Please.

  Ondska sker även utan religiös inblandning, så mycket är klart. Men mycket ondska sker även i olika gudars namn. Ondska sker INTE i ateismens namn, om nu inte själva sönderslagningen av världsbilden ses som sån.

  Ateister kan göra onda saker.
  Religiösa kan göra onda saker.
  Endast en av dessa grupper motiverar och rättfärdigar sina handlingar med sin övertygelse.

  Den blinda tron är farlig, för den inte bara kan utan de facto missbrukas å det grövsta. De allra flesta ateister är mig veterligen agnostiker (t.ex. Richard Dawkins), om än med ytterst lite utrymme för tvivel, vilket just särskiljer dem från troende. Däri ligger skillnaden och anledningen till att ateismen aldrig bör bli en “kyrka”.

  *= Inte all könsstympning har koppling till religion, men en del.

 2. Christoffer writes

  Om man är agnostiker då, och säger att man helt enkelt inte vet (fasten det mesta talar för att Gud trots allt inte finns enligt mig)? Är det cokså en sort religion? :)

 3. Lennart Regebro writes

  Det blir inte en religion bara för att man tror. Det enda du behöver tro är att världen har en objektiv existens. Ur detta kan man sedan dra slutsatsen att logik fungerar, och med logik kan man komme fram till principerna för vetenskap och sedan kan man vetenskapligen fastslå att Gud är onödig och alltså vetenskapligt sett inte existerar.

  Det är såklart en “tro”. Det här kan vara fel. Men det gör det inte till en religion. Ateims *kan* vara en religion, precis som politiska åskådningar kan vara det. Det kan både vara en allvarlig religion, och en ironisk religion, som pastafarianism. Men att hävda att ALLA ateister är religösa är helt enkelt inte sant. Det är samma sorts argument som att hävda att vetenskapligt bevisad medicin i själva verker är lika mycket “tro” och “religion” som kristall-healing. Det är osant, och en undanflykt för dom som vill vara religiösa men inte kan motivera det.

 4. André writes

  Ledsen att jag kommer leka definitionstroll, men eftersom det handlar om just innebörd av ord / term så måste det påpekas att det _är_ skillnad mellan ateism och religion (samt mellan religion och tro för den delen)

  1. Tro är en övertygelse om att någonting är på ett visst sätt, utan att nödvändigtvis kunna bevisa det på annat sätt än sin övertygelse.
  - Du kan tro på enhörningar om du vill. Du kan även tro att Bert Karlsson bara var missförstådd under 90-talet.

  2. Teism är tron på och förespråkandet av en eller flera gudomar.
  - Du säger att det finns enhörningar

  3. Religion är ett system som reglerar vad religionens medlemmar får / bör tro.
  - Du kan tro på enhörningar, men bara om de är osynliga, rosa och stampar på den som förnekar dem, samt att du måste offra en spann med vatten till dem varje torsdag.

  4. Ateism är avsaknaden av gudstro.

  4.1. Svag ateism är konstaterandet att det inte finns bevis för någon gudom.
  - Du tror inte på enhörningar eftersom du inte har någon anledning att tro på enhörningar.

  4.2 Stark ateism (antiteism) är förnekandet av någon form av gudom.
  - Du vet vet att det inte finns några enhörningar.

  5. Skepticism är förhållningssättet att påståenden ska kunna ledas i bevis.
  - Påståendet om att enhörningen trampar på den som förnekar enhörningens existens är bevisligen falskt eftersom det finns ett stort antal ateister som inte blivit nedtrampade av osynliga, rosa enhörningar.

  Inom alla dessa grupper finns missionärer, såna som till varje pris vill övertyga andra om att just deras ståndpunkt är riktig.
  Grupperna är inte heller helt segregerade, utan det finns bl.a. troende med ett skeptiskt förhållningssätt och antiteister som satt upp ett närmast religiöst system för utövande av sin antiteism.
  Detta gör dock inte att alla uppräknade grupper är religioner.

 5. Anders writes

  Jag håller med om att det är tröttsamt med missionerande ateister. Jag försöker själv undvika missionerande om jag upplever att den som talar om sin tro inte önskar en diskussion och inte med religionen som argument försöker pådyvla mig eller andra ett visst sätt att leva. ( http://bit.ly/yKCcug )

  MEN jag måste ändå få lov att säga emot dig när du påstår att ateism är en religion. Det är det nämligen inte. Att inte samla frimärken är ingen hobby, och att inte tro på sådant det inte finns någon anledning att tro på är inte att ha en tro. ( http://bit.ly/yjflX1 )

  Annars tyckte jag om din artikel, och jag blir inte överdrivet irriterad på de som påstår att ateism är en religion heller. Men de har fel.

  Jag kallar mig ibland ignostiker istället för ateist, men det är mest när jag inte orkar diskutera frågan. ( http://bit.ly/dnJvV )

 6. Dr Opera writes

  Konstigt. Och jag som trodde att ateism var samma sak som bara: INTE

  Jag kollar inte på fotboll, alltså hejar jag inte på NÅGOT lag. Inte ens lite grann. Jag är inte intresserad av några lag, det spelar ingen roll vem som vinner, jag bryr mig inte eftersom det inte har nånting med mig att göra. Det kanske är jättestort för de som bryr sig och att det påverkar allas våra liv, men det rör mig inte i ryggen.

  Jag är Ateist, och alltså är diskussionen om gudar och andar och mystik inte en del av mitt liv. Punkt slut. Däremot är det alltid intressant att diskutera för att försöka hitta någon gemensam nämnare.

  Därför är det hemskt och trist när agnostiker och andra blir förryckta och förolämpade av min strikta hållning. Jag tror verkligen inte alls på något mystiskt. absolut inte. Nej nej nej. Hur kan någon bli arg för det? Men det blir folk uppenbarligen, i synnerhet de som vill att alla ska vara överens.

 7. Martin Munthe writes

  Richard Dawkins brukar kalla Agnostiker för “fence sitters”. Ganska bra beskrivning. Agnostisismen är ju en form av filosofi baserad på “kanske” och “vem vet?” Ateism 2.0 och Ateologin förespråkar en religiös sammanhållning och sammankoppling mellan människor i en gemensam religiös utövning.

 8. Daniel Wiklander writes

  Sen får man inte glömma att det handlar om en kulturkamp. Kyrkan är sedan i alla fall 1 627 år en organisation med enorma maktambitioner som format den religiösa praktiken. Kyrkan har i utbyte mot sin makt främst erbjudit två saker – olika typer av sociala insatser i detta liv och en garanti mot att hamna i helvetet i nästa.

  Vill man bryta kyrkans makt, vilket är en god idé om man ser till vilken roll den spelat under större delen av sin existens, måste man minska värdet på de två saker den erbjuder de troende. De sociala insatserna görs överflödiga genom att man skapar en sekulär välfärdsstat som inte kräver underkastelse inför en toppstyrd hierarkisk organisation som dessutom i grunden är fientlig till njutning och i förlängningen till själva livet men däremot hyllar askes, lidande och död. Skräcken för helvetet pareras genom att folk inser att helvetet inte finns och att det inte behövs några eftergifter för en organisation för att slippa hamna där.

  Den troende som tycker det är jobbigt med ateister som tjafsar om att gud inte finns måste inse att ateismen inte kan förstås utan att ta in 1627 år av kyrklig makt. Oftast totalitär, förtryckande makt. Man torterade och mördade oliktänkande, inte sällan folk som var precis lika övertygade om att Jesus var guds son, men tolkade Bibeln lite annorlunda än kyrkan.

  Sedan är det en annan sak att en religion som kristendom aldrig kan bekämpas med förbud. kristna samfund har utvecklats evolutionärt under förtryck och förföljelse, de frodas i martyrskap. Det bästa sättet att försvaga dem är att tillåta dem med alla deras avarter, men erbjuda ett fullgott socialt alternativ till den kyrkliga gemenskapen.

 9. Martin Munthe writes

  Ateism är det samma som att INTE tro på t ex Gud. Ateism 2.0 och Ateologin är en strävan efter att leva religiöst. Kalla det för en protest till stor del baserad på att Teologer försöker lägga rabarber på religionen. Religion och att tro på en eller flera gudar är inte samma sak.

 10. Lisa Magnusson writes

  Sitter just nu och skriver hemtenta i idéhistoria och har därför inte tid att svara alla och envar, men här kommer ett generellt svar som jag pejstar in lite där det behövs: Begreppet ateism i sig innebär bokstavligen avsaknad av tro på en gud, ja. Ungefär som det där exemplet alla drar om att det inte är en hobby att inte samla på frimärken. MEN! Min text handlar ju om dem som aktivt missionerar för ateism (har nu även tydliggjort det på det enda ställe där jag inte underströk detta i min bloggpost), och i samma ögonblick som man går från förutsättningslöshet till att göra anspråk på att sitta inne på den absoluta sanningen om alltings existens och mening så är det religion man ägnar sig åt. Det är skillnad på att inte ha en tro på gud och att tro att det inte finns en gud.

 11. Tvivlaren writes

  “i samma ögonblick som man går från förutsättningslöshet till att göra anspråk på att sitta inne på den absoluta sanningen om alltings existens och mening så är det religion man ägnar sig åt.”

  Men vems ateism är det du utgår från? Mig veterligen är det ingen av världens framstående ateister som med 100% säkerhet påstår att gud inte existerar, medan det finns extremt många religiösa som hävdar med 100% säkerhet att gud/gudar gör det.

  Du angriper en grundbetydelse av ordet ateist vilken de flesta religionsmotståndare inte håller med om. Sluta med det kanske?

  Den mer moderna definitionen av ateist är nämligen bredare än “GUD FINNS INTE”, vilket både Richard Dawkins berör i “Illussionen om Gud” och sen bland andra Jack Smart gått in närmare på i en artikel på Stanford Encyclopedia of Philosophy.
  Finns genomgått kortfattat här med länkar till Jacks betydligt längre artikel:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrum_of_theistic_probability

  De allra flesta ateister hävdar alltså INTE att det är 100% säkert att Gud inte finns. Där ligger den stora skillnaden. Ateism är inte en religion, för den förespråkar inte en absolut sanning.

 12. Liam writes

  Om det är en religion att tro på gud, eftersom det är “religion” att veta saker som inte går att veta, då är alla människor som tror sig veta någonting alls religiösa.

  För faktum är att ingenting går att veta med 100% säkerhet. Hur många observationer man gör med alla sina sinnen, hur många vetenskapliga tester man än gör, så finns det alltid en teoretisk chans att man har fel. Man kanske egentligen är en slags robot och allting man upplevt har bara varit en slags virtual reality, typ som i The Matric. Om ateism är en religion, då är det även en religion att tro på Eifeltornets existens, eller att tro att jorden är rund, eller att tro att fåglar existerar, osv osv.

  Jag är lika bekväm med att påstå “Gud finns inte” som med att säga “Jag vet att det inte står en elefant på ditt huvud”. Jag vet båda sakerna med exakt lika mycket säkerhet. Chansen att jag har fel är exakt lika stor för både påståenden.

 13. Jens writes

  Jag vet inte om det finns en gud. Men jag tycker att det låter högst osannolikt att någon världsreligion har lyckats träffa huvudet på spiken i sitt gudsbegrepp.
  Framförallt eftersom religionernas olika utbredning de facto är geografiskt baserad till 100 procent.
  Har den allsmäktige Gud som skapat människorna och världen och universum bara lyckats nå till exempel Europa och sen fumlat bort resten av sin skapelse till Islam, Hinduism eller något annat pack? Som teori låter det ju inte särskilt trovärdigt.
  Samtidigt är det ju simpelt, på gränsen till rättshaveristsikt, att vara säker på att gud inte finns. Att säkert veta hur det ligger till.

  Frågan är om det spelar någon roll. I vetenskapens definition är skepticismen ett centralt begrepp. Ingen seriös forskare skulle någonsin påstå att “såhär är det”. Det enda svaret man kan ge är “såhär funkar det utifrån det vi vet just nu”.

  Fan vet alltså. Som människa kan man bara göra sitt bästa. Vara schysst och behandla sin nästa som man själv vill bli behandlad. Finns det sen en gud, som är god, tror jag att han eller hon kommer att vara fett nöjd med det när domedagen kommer!

 14. Peter writes

  Jag brukar kalla mig ateist, men en Youtube-film jag såg med Christopher Hitchens fick mig att fundera på om det är det jag är. Hans poäng var att den gud som beskrivs i Bibeln, och den belöning som väntar de rättrogna, snarare är någonting som jag är helt emot. I så fall är jag snarare anti-teist, eftersom jag skulle uppfatta Jehovah som någon slags Nordkoreansk diktator.
  Sen det där med ateist-kyrkan. Ehhh. WTF?

 15. Martin writes

  “Om folk vill leva i föreställningen att de omges av osynliga rosa enhörningar som kommer med budskap från bortgångna anhöriga, så låt dem då leva i den föreställningen. Vilka är egentligen ateisterna och humanisterna och skeptikerna och allt vad de kallar sig att säga att enhörningsvännerna har fel och försöka slå sönder deras världsbild? På riktigt. Partypajare!”

  Det beror ju så klart på graden av vanföreställning – men jag tycker nog att det är mer sympatiskt om de vanföreställda fick vård.

 16. Katarina writes

  Lisa du borde verkligen slå upp orden du använder innan du skriver dem i tidningen. Hur kan en tro på att gud inte existerar bli en religion? Jag antar att inte tro på Loch Ness monstret eller dina kära enhörningar också är religioner då?
  Jag förstår inte varför agnostiska ateister som du Lisa ofta vill omdefiniera orden så att ni kan känna er överlägsna både teister och ateister.

 17. Katarina writes

  Och Lisa, jag förstår inte hur man skulle kunna rekrytera medlemmar till att inte tro på gud (Jag har endast varit med om att ateister har uppmuntrat andra som redan är ateister att komma ut och börja kalla sig för ateister).
  Ateist är bara något man inser att man redan har varit en tid, kanske hela sitt liv men för mig så växte jag faktiskt upp med en tro på gud. Men när jag var 14 år så rann alla mina ursäkter ut, jag kunde inte tro på gud utan bevis eller bra anledningar, så jag blev en agnostisk teist och sedan panteist. Jag hade inga ”aggressiva” ateister runt omkring mig som försökte konvertera mig till att inte tro men ändå så vaknade jag upp en dag och förstod att jag har varit en ateist i några månader nu och det var dags att vara ärlig med mig själv och säga att det var vad jag var.

 18. Johnny Lilja writes

  Du behöver egentligen bara en ordbok. Ateism innebär avsaknad av eller avståndstagande från tro på någon gud, gudar och högre makter.
  Ungefär som att en ickerökare inte röker. En ateist är inte religiös och en ickerökare röker inte.

 19. Lisa Magnusson writes to Johnny Lilja

  Johnny Lilja, du har inte förstått vad jag försöker säga riktigt.

 20. Johnny Lilja writes

  Du påstår att ateismen är en tro och det är fel. Du vill likställa två helt olika saker. “Vad åt du till lunch?” “Ingenting” “Jovisst, att inte äta lunch är också en lunch!”.

 21. Jakob writes

  lustig att här fortfarande ramlar in förorättade kommentarer! helt utan argument dessutom. lisa har ju inte påstått att ateismen visst har någon gud, bara att den är en missionerande religion så när som på just guden. och faktiskt ännu lustigare när andra invändningar från ateister vill göra gällande att det som skiljer ateismen från teismerna är att ateismen är en tro, medan teismerna inte är det.

Leave a Reply

Required fields are marked *. Your e-mail address will not be published.

Promotion